Ý nghĩa của từ Đòi hỏi là gì:
Đòi hỏi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Đòi hỏi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đòi hỏi mình

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Đòi hỏi


bao nhiu chuyện rắc rối trút xuống đầu mình .. mình chỉ biết là cũng chẳng wa bọn họ.. đòi hỏi .. nhưng ko biết họ đòi hỏi gì nữa .. còn riêng mình.. mình ko đòi hỏi gì cả
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 16 tháng 11, 2017

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Đòi hỏi


tỏ rõ yêu cầu, mong muốn ở người khác và muốn người ta phải đáp ứng, làm theo độc giả đòi hỏi báo chí phải lên tiếng đòi hỏi [..]
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Đò đưa Đòn càn >>