Ý nghĩa của từ Đánh đầu là gì:
Đánh đầu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đánh đầu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đánh đầu mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Đánh đầu


chơi bóng bằng đầu (trong bóng đá) đánh đầu đưa bóng vào lưới
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Đánh đấm Đánh đố >>