Ý nghĩa của từ ăn uống là gì:
ăn uống nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ăn uống. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ăn uống mình

1

0   0

ăn uống


Ăn và uống nói chung. | : '''''Ăn uống''' đơn sơ nên ít bệnh (Hoàng Đạo Thúy)'' | Bày vẽ cỗ bàn. | : ''Cưới xin không '''ăn uống''' gì.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ăn uống


đgt. 1. Ăn và uống nói chung: Ăn uống đơn sơ nên ít bệnh (HgĐThuý) 2. Bày vẽ cỗ bàn: Cưới xin không ăn uống gì.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ăn uống


đgt. 1. Ăn và uống nói chung: Ăn uống đơn sơ nên ít bệnh (HgĐThuý) 2. Bày vẽ cỗ bàn: Cưới xin không ăn uống gì.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

ăn uống


ăn và uống (nói khái quát) ăn uống điều độ chưa ăn uống gì ăn uống nhân dịp gì ăn uống linh đình tổ chức ăn uống [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

ăn uống


Ăn là từ dùng để chỉ hành vi nạp năng lượng nhằm duy trì sự sống và tăng trưởng của động vật nói chung trong đó có con người.
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của ăn uống
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cần thiết chăn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa