Ý nghĩa của từ úp là gì:
úp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ úp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa úp mình

1

0   0

úp


Lật trở bề mặt xuống dưới. | : '''''Úp''' bát vào chạn .'' | : ''Thuyền bị '''úp''' dưới dòng sông.'' | Che đậy bằng một vật trũng lòng. | : '''''Úp''' vung k [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

úp


đgt. 1. Lật trở bề mặt xuống dưới: úp bát vào chạn Thuyền bị úp dưới dòng sông. 2. Che đậy bằng một vật trũng lòng: úp vung không kín úp lồng bàn lấy t [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

úp


đgt. 1. Lật trở bề mặt xuống dưới: úp bát vào chạn Thuyền bị úp dưới dòng sông. 2. Che đậy bằng một vật trũng lòng: úp vung không kín úp lồng bàn lấy thúng úp voi. 3.Vây bắt, chụp bắt một cách bất ngờ: nơm úp cá đánh úp.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

úp


(từ thế để ngửa) lật xuống thành sấp hoặc để phía mặt quay xuống dưới hay áp sát vào vật khác úp bát vào ch [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của úp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< úa úp mở >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa