Ý nghĩa của từ êu êu là gì:
êu êu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ êu êu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa êu êu mình

1

0   0

êu êu


Tiếng gọi chó.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

êu êu


1. Nh. Êu. 2. Tiếng gọi chó.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "êu êu". Những từ phát âm/đánh vần giống như "êu êu": . ái hữu âu (ưu)
Nguồn: vdict.com

3

0   1

êu êu


1. Nh. Êu. 2. Tiếng gọi chó.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của êu êu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dở eng éc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa