Ý nghĩa của từ és là gì:
és nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ és Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa és mình

1

0   0

és


| Và, cùng, với.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của és
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< egy lesz >>