Ý nghĩa của từ Ô tô kê là gì:
Ô tô kê nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ô tô kê Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ô tô kê mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ô tô kê


Tiếng Hàn được phiên âm sang tiếng Việt, nghĩa là "làm sao đây"/ "Biết phải làm gì đây". Thường dùng để tự hỏi hoặc trong những trường hợp bối rối, không biết giải quyết như thế nào. Cụm từ này được biết rộng rãi từ các bộ phim và show truyền hình thực tế Hàn Quốc.
nga - 00:00:00 UTC 12 tháng 12, 2018
<< ba tàu sa đéc >>