Ý nghĩa của từ ÁT LÁT là gì:
ÁT LÁT nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ÁT LÁT. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ÁT LÁT mình

1

1   1

ÁT LÁT


Một tập hợp có hệ thống hoàn chỉnh các bản đồ có liên quan hữu cơ với nhau, chỉnh hợp và bổ sung cho nhau, được xây dựng theo một đề cương chung, hợp thành một thể thống nhất. Từ "Atlat" xuất hiện lần đầu tiên trên bìa tập bản đồ của Mecato (1512 - 94). Atla [..]
Nguồn: diendankienthuc.net

2

0   1

ÁT LÁT


át lát là tập bản đồ địa lí được sắp xếp theo trình tự 3 phần : tự nhiên , dân cư và kinh tế
a - Ngày 28 tháng 3 năm 2014

Thêm ý nghĩa của ÁT LÁT
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Optical isomer Oxidation number >>